Landmåling / Geo

Image

Vi samarbeider med firma som har lang erfaring og god kompetanse inne landmåling, og er opptatt av å kunne levere et godt produkt. Vi kan derfor ivareta all landmåling ved leveranser av prosjekter og oppdrag for kunde.
De har nødvendig planleggingsverktøy for håndtering av elektroniske kart samt tofrekvent GPS - utstyr med RTK - måling og totalstasjon for div. oppmålings- og utstikkingsoppdrag.
Vi leverer tjenester som på utstikking og oppmåling av hus, hytter og andre eiendomsprosjekter. Videre leverer vi tjenester som innmåling, dokumentasjon av geografisk informasjon om fiber og tele, kraftledninger, fjernvarmerør og annen infrastruktur.


Dronefotografering

Droner eller ubemannede fly systemer (Unmanned Arial System – UAS / Remontely Piloted Aircraft System - RPAS) er en nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for områder der du ønsker nøyaktig oppmåling og kartlegging. Best mulige prosjekteringsdata, 3D-visualiseringer, masseberegning og dokumentasjon av fremdrift på ulike anlegg er typiske anvendelser.


Georadar

Georadaren nyttes både til grunnundersøkelser ifbm bygg og anlegg, og til kartlegging av naturressurser; grunnvann, geologiske strukturer mm.
Ved grunnundersøkelser er det mulig å bestemme lagdelinger og geotekniske egenskaper om disse kan korreleres med borehullsinformasjon.
Den mest utbredte bruken av georadar er bestemmelse av løsmassedybde til fjelloverflate.
Vi benytter georadar til å finne eksakt hvor nedgravde oljetanker ligger.

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme