Landbruk

Image

God drenering er første steg mot et lønnsomt jordbruk.
Et godt grøftesystem gjør at jorda får god struktur, fordi overskuddsvann dreneres vekk og luft kommer til.

Vann som ikke dreneres vekk fra jordet fører til vassjuk jord, og er starten på en rekke problemer. Vannet tetter porene, opptar plassen til luft som skulle ha gitt oksygen til jordas organismer, og fører til anaerobe forhold. Konsekvensen blir grobunn for skadegjørere som ugress, sopp og bakterier, og gir økte utgifter til plantevern. Tilført gjødsel vil ikke bli lagret i jorda, men renner vekk, og skaper behov for ekstra gjødsling. Kjøring på vassjuk jord gir pakkeskader, selv med lette maskiner. Jord som har fått ødelagt strukturen, greier ikke å holde på næringsstoffer og er svak for erosjon, som gir vanskelige vekstforhold for planter i etableringsfasen. Plantene blir stresset og tar ikke opp nok næring, fordi rotsystemet utvikler seg dårlig, noe som gir problemer for resten av vekstsesongen. I tillegg blir plantene mindre robuste i perioder med regn eller tørke.
Her kan vi spyle opp gamle renner for å rehabilitere slike anlegg før man eventuelt beslutter å anlegge ny drenering.

Husk å lage en enkel plan for tiltaket knyttet til grøfting og få den godkjent av kommunen, da er tiltaket berettiget bruk av SMIL eller andre tiltaksmidler.


Grøfte rensk

Vi har utstyr for rensing av gamle grøfter og stikkrenner, slik at man får ledet bort uønskede mengder vann fra produktive arealer.


Vegetasjonsrydding

Vi har utstyr for utfrøing av maskinell og manuell krattrydding langs jordkanter og transportveier. Vi bruker maskiner der det er hensiktsmessig og leverer kostnadseffektive løsninger.


Transport

Vi påtar oss transport av maskiner og rundballer. Dette kan utføres med lastebil eller traktor og maskinhenger. Alt etter hva som er mest effektivt.


Gjødselhåndtering

Vi kan være behjelpelige med å skaffe utstyr til gjødselspredning. Vi er en stor aktør innen gjødselspredning og ved hjelp av våre samarbeidspartnere kan vi utføre hele prosessen fra henting til utspredning.

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme