Fjerning av oljetank

Image

Fjerning av oljetank 

Regjeringen vedtok 28. juni 2018 forbud mot bruk av mineralsk olje til oppvarming av boliger. Forbudet trer i kraft 1. januar 2020. 

Forbudet innebærer at bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger blir forbudt fra 2020, både til hovedoppvarming (grunnlast) og til tilleggsoppvarming (spisslast). Det finnes gode fornybare alternativer til bruk av mineralolje til oppvarming. De som i dag bruker fossil olje til oppvarming, må finne en annen løsning før 2020. Det finnes flere alternativer til fossil olje, blant annet varmepumper, elektrisk oppvarming, fjernvarme, bioolje, flis- og pelletskjeler. 


Huseieren ansvarlig for oljetanken 

Som huseier er du ansvarlig for oljetanken og dermed en eventuell oljelekkasje. Levetiden til en nedgravd oljetank i stål er cirka 30 år. Med tiden vil den ruste og det kan gå hull på oljetanken. Selv mange år etter at bruken opphørte, kan oljerester sive ut og forårsake store skader på både miljø og bygninger. 

I følge forurensningsforskriften er det huseieres ansvar å sørge for tiltak som hindrer forurensing. Skader forårsaket av en nedgravd oljetank, kan gi avkortning i forsikringen. Vi anbefaler derfor at oljetanken undersøkes, rengjøres og eventuelt fjernes. 

 
Her kan du lese mer om forskriften. 


Tømming, rensing, sanering og fjerning av oljetank 

Når tanken er lokalisert, kan du velge om du vil tømme, rengjøre og sanere eller fjerne oljetanken helt. Der det er mulig, anbefaler vi å fjerne oljetanken. Alle tilhørende rør på veggen må også tømmes og fjernes. Det samme gjelder dagtanken inne i huset. Dersom du har en innvendig oljetank i kjelleren, bør denne også tømmes, saneres, demonteres og fjernes. 

Vi tar oss av hele jobben, og tar med oss tanken med tilhørende rør når vi reiser etter endt oppdrag. 

Det er mulig å søke om Enova tilskudd til både rens og fjerning av oljetank, dette er en rettighetsbasert ordning hvor du får mer støtte ved å kombinere flere tiltak. Vi kan bistå med søknadsprosessen. 

Grave opp eller Gravefri sikring? 

Må du sikre oljetanken din har du to alternativer: Grave opp oljetanken eller benytte en Gravefrie løsning. Vi tilbyr begge disse valgene.  

Hvordan fjerner vi oljetanken i bakken? 

 • Tank avdekkes 
 • Tank rengjøres og gassfries 
 • Sertifikat skrives ut 
 • Tank løftes opp 
 • Hullet fylles igjen 

Hvordan fjerner vi tanker i kjeller 

 • Tank rengjøres og gassfries 
 • Sertifikat skrives ut 
 • Tank deles opp og bæres ut 

Vår gravefrie løsning består av: 

 • Oppfylle kommunes eventuelle krav i forkant av oppdraget 
 • Lokalisering av tanken. 
 • Undersøke grunnen for lekkasje ved bruk av hydrocrabonmåler. 
 • Tømme tanken for restvæske 
 • Rense tankens innside  
 • Fylle tanken 
 • Plombere påfyllingsrør 
 • Utstede ferdigmelding til kommunen og hjemmelshaver (brukes i forb. med ENOVA) 

Fyllmaterialer 

En av Norges grønneste bedrifter, GLASOPOR, produserer den viktigste komponenten i vårt fyllmateriale som er laget av resirkulert glass.  

GLASOPOR kaller det SKUMGLASS.  

I skumglass er det mange små luftbobler som gjør glasset superlett. Vekt er derfor ikke et tema hvis tanken av en eller annen grunn må fjernes i fremtiden.  

SKUMGLASS forurenser ikke, er stabilt og vil være funksjonelt i mange år. 

Vi bistår også med fjerning av oljefyr eller parafinkamin. 


Støtten forsvinner i 2020 

Har du oljefyr i boligen din, kan du få et fast beløp på 10.000 kr til å fjerne oljefyr og oljetank – hvis du gjør det innen utgangen av 2019. Da må du samtidig installere en fornybar energikilde som varmepumpe. Denne støtten kommer i tillegg til støtten du får for luft-til-vann- eller væske-til-vann-varmepumpe. Støtten til å fjerne oljefyr og oljetank forsvinner i 2020.  

Bytt ut oljefyren med bergvarme- eller luft-vann-varmepumpe 

Det finnes flere miljøvennlige løsninger du kan bytte til, og den beste er nok varmepumpe, nærmere bestemt bergvarmepumpe. Kanskje du bor på en plass der du ikke kan borre eller grave for bergvarme. Et godt alternativ da, er en luft til vann varmepumpe.  

Du kan også finne mer informasjon på oljefri.no. Kontakt oss gjerne om det er noe du lurer på. 

 

 

Våre tjenester

Kontaktinfo

  (+47) 930 00 530

 post@bronken.eu

 

Bronken AS
Storgata 4, 2406 Elverum
Org.nr: 915195121

Nyttige linker

Følg oss

Kvalitetsmerket

Image
Copyright © 2019 | Utarbeida tå Glåme